Tập Chủ đề Khách mời
Tập 67 Righteye flounders, Wakame Han Go Eun
Tập 66 Water celery, Mussel Kim Jung Eun
Tập 65 Water celery, Mussel Kim Jung Eun
Tập 64 Napa cabbage, Gim Jay Park, Lee Na Eun (April)
Tập 63 Napa cabbage, Gim Jay Park, Lee Na Eun (April)
Tập 62 Jung Joon Ho, Lee Sun Bin, Song So Hee
Tập 61 Jung Joon Ho, Lee Sun Bin, Song So Hee
Tập 60 Pork Shin Ye Eun
Tập 59 Pork Shin Ye Eun
Tập 58 Spinach, Gwamegi Lee Ji Ah
Tập 57 Spinach, Gwamegi Lee Ji Ah
Tập 56 Cabbage, Yellow Corvina Lee Ji Ah
Tập 55 Cabbage, Yellow Corvina Lee Ji Ah
Tập 54 Korean sandlance, Snow Crab Fromis 9 (Gyuri, Jisun)
Tập 53 Korean sandlance, Snow Crab Fromis 9 (Gyuri, Jisun)
Tập 52 Korean sandlance, Snow Crab Fromis 9 (Gyuri, Jisun)
Tập 51 Domestic Duck, Chives Guest: Taemin (Shinee), Lee Na Eun (April)
Tập 50 Domestic Duck Taemin (Shinee)
Tập 49 Brown Enoki Mushroom Arin (Oh My Girl)
Tập 48 Red seabream, Brown Enoki Mushroom Arin (Oh My Girl)
Tập 47 Yesan Apple, Shishito Pepper Jung Joon Ho
Tập 46 Yesan Apple Jung Joon Ho
Tập 45 Yesan Apple Jung Joon Ho
Tập 44 Zucchini Jisoo (Blackpink)
Tập 43 Siraegi, Zucchini Jisoo (Blackpink)
Tập 42 Siraegi, Zucchini Jisoo (Blackpink)
Tập 41 Garlic chives, Mung bean sprouts Sunmi
Tập 40 Garlic chives, Mung bean sprouts Sunmi
Tập 39 Garlic chives, Mung bean sprouts Sunmi
Tập 38 Whitespotted conger, Sweet potato stems
Tập 37 Whitespotted conger, Sweet potato stems
Tập 36 Whitespotted conger
Tập 35 Eggplant, Pearl oyster mushroom Yoo Byung Jae
Tập 34 Eggplant, Pearl oyster mushroom Yoo Byung Jae
Tập 33 Eggplant, Pearl oyster mushroom Yoo Byung Jae
Tập 32 Gangwon-do, Cheorwon-gun: Bell pepper, Milk YDG: Yang Dong-geun
Tập 31 Gangwon-do, Cheorwon-gun: Bell pepper, Milk YDG: Yang Dong-geun
Tập 30 Gangwon-do, Cheorwon-gun: Bell pepper, Milk YDG: Yang Dong-geun
Tập 29 Jeollanam-do, Wando-gun: Dasima, Abalone Jay Park, Lee Na Eun (April)
Tập 28 Jeollanam-do, Wando-gun: Dasima, Abalone Jay Park, Lee Na Eun (April)
Tập 27 Korean radish, Bok choy Cho Kyu Hyun
Tập 26 Korean radish, Bok choy Cho Kyu Hyun
Tập 25 Korean radish, Bok choy Cho Kyu Hyun
Tập 24 Amphioctopus fangsiao, Yeolmu Soyou, Lee Na Eun
Tập 23 Amphioctopus fangsiao, Yeolmu Soyou, Lee Na Eun
Tập 22 Amphioctopus fangsiao, Yeolmu Soyou, Lee Na Eun
Tập 21 Gim (food), Sweet potato Hong Jin Young, Lee Na Eun
Tập 20 Gim (food), Sweet potato Hong Jin Young
Tập 19 Gim (food), Sweet potato Hong Jin Young
Tập 18 Allium fistulosum, Bomdong Song Ga In
Tập 17 Allium fistulosum, Bomdong Song Ga In
Tập 16 Allium fistulosum, Bomdong Song Ga In
Tập 15 Spinach, Mytilus coruscus Jay Park, Lee Na Eun
Tập 14 Spinach, Mytilus coruscus Jay Park, Lee Na Eun
Tập 13 Spinach, Mytilus coruscus Jay Park, Lee Na Eun
Tập 12 Chestnut, Strawberry Lee Na Eun
Tập 11 Chestnut, Strawberry Lee Na Eun
Tập 10 Olive flounder, Carrot, Mandarin orange Lee Na Eun
Tập 9 Olive flounder, Carrot, Mandarin orange Lee Na Eun
Tập 8 Gat (hat), Japanese anchovy
Tập 7 Gat (hat), Japanese anchovy
Tập 6 Domestic pig, Garlic
Tập 5 Domestic pig, Garlic
Tập 4 Hanwoo, Apple
Tập 3 Hanwoo, Apple
Tập 2 Hypoptychus dybowskii, Chionoecetes, Potato
Tập 1 Hypoptychus dybowskii, Chionoecetes, Potato

DO SỐ LƯỢNG NGƯỜI THEO DÕI THẤP, HOẶC CÁC BẠN XEM Ở WEB KHÁC NÊN BQT WEB ĐÃ NGỪNG HỖ TRỢ SHOW.
VÌ VẬY SUBTEAM ĐÀNH PHẢI DROP SHOW NÀY DO KHÔNG CÓ KINH PHÍ!
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI SHOW THỜI GIAN QUA! CHÚNG MÌNH SẼ CỐ GẮNG TÌM CÁC DỰ ÁN HAY HƠN ĐỂ DỊCH CHO MỌI NGƯỜI!

BÌNH LUẬN, CHÉM GIÓ

MÔ TẢ, GIỚI THIỆU, TRAILER

BẠN NÀO GIÚP AD VIẾT PHẦN MÔ TẢ SHOW NHA