Knowing Bros (Knowing Brothers / Men On A Mission) Tập 274

Khách Mời: Brave Girls

VIETSUB
Tập Lịch Phát Sóng Lịch Vietsub Rating
Tập 256 Thứ bảy - 21/11/2020 Thứ hai - 23/11/2020
Tập 255 Thứ bảy - 14/11/2020 Thứ hai - 16/11/2020 4.974% - 5.304%
Tập 254 Thứ bảy - 07/11/2020 Thứ hai - 09/11/2020 5.244% - 5.424%
Tập 253 Thứ bảy - 31/10/2020 Thứ hai - 02/11/2020 3.696% - 3.571%
Tập 252 Thứ bảy - 24/10/2020 Thứ hai - 26/10/2020 3.119% - 3.315%
Tập 251 Thứ bảy - 17/10/2020 Thứ hai - 19/10/2020 4.769% - 5.154%
Tập 250 Thứ bảy - 10/10/2020 Thứ hai - 12/10/2020 5.534% - 5.164%
Tập 249 Thứ bảy - 26/09/2020 Thứ hai - 28/09/2020 5.597% - 5.745%
Tập 248 Thứ bảy - 19/09/2020 Thứ hai - 21/09/2020 6.218% - 6.473%
Tập 247 Thứ bảy - 12/09/2020 Thứ hai - 14/09/2020 4.656% - 4.173%
Tập 246 Thứ bảy - 05/09/2020 Thứ hai - 07/09/2020 5.197% - 5.362%
Tập 245 Thứ bảy - 29/08/2020 Thứ hai - 31/08/2020 4.042% - 4.065%
Tập 244 Thứ bảy - 22/08/2020 Thứ hai - 24/08/2020 7.200% - 7.402%
Tập 243 Thứ bảy - 15/08/2020 Thứ hai - 17/08/2020 4.800% - 4.637%
Tập 242 Thứ bảy - 08/08/2020 Thứ hai - 10/08/2020 5.521% - 5.234%
Tập 241 Thứ bảy - 01/08/2020 Thứ hai - 03/08/2020 6.537% - 6.419%
Tập 240 Thứ bảy - 25/07/2020 Thứ hai - 27/07/2020 5.287% - 5.335%
Tập 239 Thứ bảy - 18/07/2020 Thứ hai - 20/07/2020 6.453% - 6.184%
Tập 238 Thứ bảy - 11/07/2020 Thứ hai - 13/07/2020 3.934% - 3.915%
Tập 237 Thứ bảy - 04/07/2020 Thứ hai - 06/07/2020 5.225% - 5.499%
Tập 236 Thứ bảy - 27/06/2020 Thứ hai - 29/06/2020 4.992% - 4.927%
Tập 235 Thứ bảy - 20/06/2020 Thứ hai - 22/06/2020 5.019% - 4.917%
Tập 234 Thứ bảy - 13/06/2020 Thứ hai - 15/06/2020 6.415% - 6.403%
Tập 233 Thứ bảy - 06/06/2020 Thứ hai - 08/06/2020 6.509% - 6.928%
Tập 232 Thứ bảy - 30/05/2020 Thứ hai - 01/06/2020 6.082% - 6.175%
Tập 231 Thứ bảy - 23/05/2020 CHƯA CÓ LỊCH SUB 14.711% - 13.309%
Tập 230 Thứ bảy - 16/05/2020 Thứ hai - 18/05/2020 15.267% 14.393%
Tập 229 Thứ bảy - 09/05/2020 Thứ hai - 11/05/2020 15.523% - 14.005%
Tập 228 Thứ bảy - 02/05/2020 Thứ hai - 04/05/2020 7.925% - 7.355%
Tập 227 Thứ bảy - 25/04/2020 Thứ hai - 27/04/2020 5.008% - 4.919%
Tập 226 Thứ bảy - 18/04/2020 Thứ hai - 20/04/2020 6.064% - 5.766%
Tập 225 Thứ bảy - 11/04/2020 Thứ hai - 13/04/2020 8.371% - 7.753%
Tập 224 Thứ bảy - 04/04/2020 Thứ hai - 06/04/2020 5.982% - 6.152%
Tập 223 Thứ bảy - 28/03/2020 Thứ hai - 30/03/2020 5.905% - 5.555%
Tập 222 Thứ bảy - 21/03/2020 Thứ hai - 23/03/2020 6.167% - 6.324%
Tập 221 Thứ bảy - 14/03/2020 Thứ hai - 16/03/2020 5.555% - 5.670%
Tập 220 Thứ bảy - 07/03/2020 Thứ hai - 09/03/2020 6.252% - 6.120%
Tập 219 Thứ bảy - 29/02/2020 Thứ hai - 02/03/2020 6.817% - 6.793%
Tập 218 Thứ bảy - 22/02/2020 Thứ hai - 24/02/2020 5.015% - 4.873%
Tập 217 Thứ bảy - 15/02/2020 Thứ hai - 17/02/2020 3.910% - 3.314%
Tập 216 Thứ bảy - 08/02/2020 Thứ hai - 10/02/2020 3.721% - 3.705%
Tập 215 Thứ bảy - 01/02/2020 Thứ hai - 03/02/2020 3.266% - 2.984%
Tập 214 Thứ bảy - 18/01/2020 Thứ hai - 20/01/2020 4.251% - 3.732%
Tập 213 Thứ bảy - 11/01/2020 Thứ hai - 13/01/2020 4.536% - 4.558%
Tập 212 Thứ bảy - 04/01/2020 Thứ hai - 06/01/2020 5.866% - 5.695%
Tập 211 Thứ bảy - 28/12/2019 Thứ hai - 30/12/2019 4.068% - 3.856%
Tập 210 Thứ bảy - 21/12/2019 Thứ hai - 23/12/2019 4.992% - 5.146%
Tập 209 Thứ bảy - 14/12/2019 Thứ hai - 16/12/2019 4.556% - 4.277%
Tập 208 Thứ bảy - 07/12/2019 Thứ hai - 09/12/2019 4.994% - 5.318%
Tập 207 Thứ bảy - 30/11/2019 Thứ hai - 02/12/2019 6.929% - 6.962%
Tập 206 Thứ bảy - 23/11/2019 Thứ hai - 25/11/2019 3.533% - 3.383%
Tập 205 Thứ bảy - 16/11/2019 Thứ hai - 18/11/2019 5.729% - 5.601%
Tập 204 Thứ bảy - 09/11/2019 Thứ hai - 11/11/2019 4.135% - 4.099%
Tập 203 Thứ bảy - 02/11/2019 Thứ hai - 04/11/2019 6.349% - 6.835%
Tập 202 Thứ bảy - 26/10/2019 Thứ hai - 28/10/2019 4.824% - 5.149%
Tập 201 Thứ bảy - 19/10/2019 Thứ hai - 21/10/2019 5.399% - 5.750%
Tập 200 Thứ bảy - 12/10/2019 Thứ hai - 14/10/2019 5.115% - 5.034%
Tập 199 Thứ bảy - 05/10/2019 Thứ hai - 07/10/2019 4.770% - 4.579%
Tập 198 Thứ bảy - 28/09/2019 Thứ hai - 30/09/2019 4.942% - 4.775%
Tập 197 Thứ bảy - 21/09/2019 Thứ hai - 23/09/2019 5.517% - 5.611%
Tập 196 Thứ bảy - 07/09/2019 Thứ ba - 10/09/2019 4.413% - 5.084%
Tập 195 Thứ bảy - 31/08/2019 Thứ hai - 02/09/2019 3.973% - 3.962%
Tập 194 Thứ bảy - 24/08/2019 Thứ hai - 26/08/2019 5.072% - 5.525%
Tập 193 Thứ bảy - 17/08/2019 Thứ hai - 19/08/2019 4.332% - 4.390%
Tập 192 Thứ bảy - 10/08/2019 Thứ hai - 12/08/2019 3.726% - 3.727%
Tập 191 Thứ bảy - 03/08/2019 Thứ hai - 05/08/2019 4.580% - 4.888%
Tập 190 Thứ bảy - 27/07/2019 Thứ hai - 29/07/2019 5.696% - 6.064%
Tập 189 Thứ bảy - 20/07/2019 Thứ hai - 22/07/2019 5.735% - 5.791%
Tập 188 Thứ bảy - 13/07/2019 Thứ hai - 15/07/2019 4.308% - 4.742%
Tập 187 Thứ bảy - 06/07/2019 Thứ hai - 08/07/2019 5.804% - 5.750%
Tập 186 Thứ bảy - 29/06/2019 Thứ hai - 01/07/2019 7.231% - 7.599%
Tập 185 Thứ bảy - 22/06/2019 Thứ hai - 24/06/2019 6.675% - 6.608%
Tập 184 Thứ bảy - 15/06/2019 Thứ hai - 17/06/2019 5.279% - 5.308%
Tập 183 Thứ bảy - 08/06/2019 Thứ hai - 10/06/2019 5.972% - 6.445%
Tập 182 Thứ bảy - 01/06/2019 Thứ hai - 03/06/2019 5.532% - 6.051%
Tập 181 Thứ bảy - 25/05/2019 Thứ hai - 27/05/2019 5.224% - 5.520%
Tập 180 Thứ bảy - 18/05/2019 Thứ hai - 20/05/2019 4.676% - 4.735%
Tập 179 Thứ bảy - 11/05/2019 Thứ hai - 13/05/2019 5.846% - 6.624%
Tập 178 Thứ bảy - 04/05/2019 Thứ hai - 06/05/2019 4.405% - 4.108%
Tập 177 Thứ bảy - 27/04/2019 Thứ hai - 29/04/2019 4.428% - 4.883%
Tập 176 Thứ bảy - 20/04/2019 Thứ hai - 22/04/2019 3.924% - 4.163%
Tập 175 Thứ bảy - 13/04/2019 Thứ hai - 15/04/2019 5.056% - 5.222%
Tập 174 Thứ bảy - 06/04/2019 Thứ hai - 08/04/2019 4.151% - 4.302%
Tập 173 Thứ bảy - 30/03/2019 Thứ hai - 01/04/2019 4.903% - 5.179%
Tập 172 Thứ bảy - 23/03/2019 Thứ hai - 25/03/2019 5.756% - 6.395%
Tập 171 Thứ bảy - 16/03/2019 Thứ hai - 18/03/2019 5.688% - 6.049%
Tập 170 Thứ bảy - 09/03/2019 Thứ hai - 11/03/2019 5.096% - 5.258%
Tập 169 Thứ bảy - 02/03/2019 Thứ hai - 04/03/2019 5.399% - 5.745%
Tập 168 Thứ bảy - 23/02/2019 Thứ hai - 25/02/2019 6.541% - 6.776%
Tập 167 Thứ bảy - 16/02/2019 Thứ hai - 18/02/2019 6.047% - 6.322%
Tập 166 Thứ bảy - 09/02/2019 Thứ hai - 11/02/2019 9.585% - 10.551%
Tập 165 Thứ bảy - 02/02/2019 Thứ hai - 04/02/2019 6.127% - 5.991%
Tập 164 Thứ bảy - 26/01/2019 Thứ hai - 28/01/2019 6.767% - 7.009%
Tập 163 Thứ bảy - 19/01/2019 Thứ hai - 21/01/2019 6.257% - 6.498%
Tập 162 Thứ bảy - 12/01/2019 Thứ hai - 13/01/2019 6.441% - 6.196%
Tập 161 Thứ bảy - 05/01/2019 Thứ hai - 07/01/2019 6.679% - 6.908%
Tập 160 Thứ bảy - 29/12/2018 Thứ hai - 31/12/2018 4.202% - 4.047%
Tập 159 Thứ bảy - 22/12/2018 Thứ hai - 24/12/2018 5.086% - 5.295%
Tập 158 Thứ bảy - 15/12/2018 Thứ năm - 20/12/2018 4.952% - 5.326%
Tập 157 Thứ bảy - 08/12/2018 Thứ tư - 12/12/2018 5.207% - 4.966%
Tập 156 Thứ bảy - 01/12/2018 Thứ tư - 05/12/2018 4.381% - 4.124%
Tập 155 Thứ bảy - 24/11/2018 Thứ năm - 29/11/2018 5.974% - 5.968%
Tập 154 Thứ bảy - 17/11/2018 Thứ năm - 22/11/2018 6.473% - 6.920%
Tập 153 Thứ bảy - 10/11/2018 Thứ năm - 15/11/2018 5.614% - 6.420%
Tập 152 Thứ bảy - 03/11/2018 Thứ năm - 08/11/2018 5.928% - 6.315%
Tập 151 Thứ bảy - 27/10/2018 Thứ năm - 01/11/2018 5.934% - 6.744%
Tập 150 Thứ bảy - 20/10/2018 Thứ năm - 25/10/2018 6.376% - 7.325%
Tập 149 Thứ bảy - 13/10/2018 Thứ năm - 18/10/2018 5.499% - 5.896%
Tập 148 Thứ bảy - 06/10/2018 Thứ năm - 11/10/2018 5.510% - 5.594%
Tập 147 Thứ bảy - 29/09/2018 Thứ năm - 04/10/2018 4.703% - 4.352%
Tập 146 Thứ bảy - 22/09/2018 Thứ năm - 27/09/2018 5.786% - 5.212%
Tập 145 Thứ bảy - 15/09/2018 Thứ năm - 20/09/2018 3.620% - 3.559%
Tập 144 Thứ bảy - 08/09/2018 Thứ năm - 13/09/2018 4.179% - 4.150%
Tập 143 Thứ bảy - 01/09/2018 Thứ năm - 06/09/2018 2.092% - 1.892%
Tập 142 Thứ bảy - 25/08/2018 Thứ năm - 30/08/2018 4.995% - 5.163%
Tập 141 Thứ bảy - 18/08/2018 Thứ năm - 23/08/2018 4.527% - 4.719%
Tập 140 Thứ bảy - 11/08/2018 Thứ năm - 16/08/2018 5.135% - 5.373%
Tập 139 Thứ bảy - 04/08/2018 Thứ năm - 09/08/2018 4.602% - 4.415%
Tập 138 Thứ bảy - 28/07/2018 Thứ năm - 02/08/2018 4.670% - 4.545%
Tập 137 Thứ bảy - 21/07/2018 Thứ năm - 26/07/2018 4.237% - 4.107%
Tập 136 Thứ bảy - 14/07/2018 Thứ năm - 19/07/2018 4.496% - 4.758%
Tập 135 Thứ bảy - 07/07/2018 Thứ năm - 12/07/2018 5.145% - 5.649%
Tập 134 Thứ bảy - 30/06/2018 Thứ năm - 05/07/2018 5.710% - 5.097%
Tập 133 Thứ bảy - 23/06/2018 Thứ năm - 28/06/2018 5.961% - 6.170%
Tập 132 Thứ bảy - 16/06/2018 Thứ năm - 21/06/2018 4.571% - 5.217%
Tập 131 Thứ bảy - 09/06/2018 Thứ năm - 14/06/2018 5.648% - 5.858%
Tập 130 Thứ bảy - 02/06/2018 Thứ năm - 07/06/2018 5.204% - 4.712%
Tập 129 Thứ bảy - 26/05/2018 Thứ năm - 31/05/2018 6.158% - 6.747%
Tập 128 Thứ bảy - 19/05/2018 Thứ năm - 24/05/2018 5.449% - 6.117%
Tập 127 Thứ bảy - 12/05/2018 Thứ năm - 17/05/2018 5.434% - 5.866%
Tập 126 Thứ bảy - 05/05/2018 Thứ năm - 10/05/2018 4.981% - 5.090%
Tập 125 Thứ bảy - 27/04/2018 Thứ năm - 03/05/2018 4.619% - 4.939%
Tập 124 Thứ bảy - 20/04/2018 Thứ năm - 26/04/2018 6.224% - 6.653%
Tập 123 Thứ bảy - 13/04/2018 Thứ năm - 19/04/2018 6.105% - 6.794%
Tập 122 Thứ bảy - 07/04/2018 Thứ năm - 12/04/2018 5.306% - 5.330%
Tập 121 Thứ bảy - 31/03/2018 Thứ năm - 05/04/2018 5.354% - 5.648%
Tập 120 Thứ bảy - 24/03/2018 Thứ năm - 29/03/2018 5.566% - 5.942%
Tập 119 Thứ bảy - 17/03/2018 Thứ năm - 22/03/2018 4.246% - 4.266%
Tập 118 Thứ bảy - 10/03/2018 Thứ năm - 15/03/2018 5.658% - 6.078%
Tập 117 Thứ bảy - 03/03/2018 Thứ năm - 08/03/2018 4.630% - 4.748%
Tập 116 Thứ bảy - 24/02/2018 Thứ năm - 01/03/2018 2.711% - 2.911%
Tập 115 Thứ bảy - 17/02/2018 Thứ năm - 22/02/2018 2.851% - 2.570%
Tập 114 Thứ bảy - 10/02/2018 Thứ năm - 15/02/2018 3.670% - 3.819%
Tập 113 Thứ bảy - 03/02/2018 Thứ năm - 08/02/2018 4.909% - 5.159%
Tập 112 Thứ bảy - 27/01/2018 Thứ năm - 01/02/2018 5.822% - 5.832%
Tập 111 Thứ bảy - 20/01/2018 Thứ năm - 25/01/2018 5.510% - 5.922%
Tập 110 Thứ bảy - 13/01/2018 Thứ năm - 18/01/2018 5.572% - 5.333%
Tập 109 Thứ bảy - 06/01/2018 Thứ năm - 11/01/2018 6.278% - 6.490%
Tập Chủ đề Khách mời
Tập 275 Choi Yang Rak, Paeng Hyun Sook
Tập 274 Brave Girls
Tập 273 Yang Ji-eun, Hong Ji-yun, Kim Da-hyun, Kim Tae-yeon, Kim Eui-young, Byeol Sa-rang, Eun Ga-eun
Tập 272 Hyeri (Girls Day), Rosé (Blackpink)
Tập 271 Kim Dae Hee, Jang Dong Min, Yoo Sang Yoo
Tập 270 Do Kyung Wan, Tiffany Young (SNSD)
Tập 269 Lee Seung-yoon, Jung Hong-il, Lee Mu-jin, Sojung
Tập 268 SHINEe
Tập 267 Kim Eung Soo, Lee Ji Ho
Tập 266 Choi Kang Hee, Eum Moon Suk, Kim Young Kwang
Tập 265 Park Joon Myeon, Ivy, Joo Won
Tập 264 U-Know Yunho (TVXQ), DinDin
Tập 263 Moon So Ri, Kim Sun Young, Jang Yoon Ju
Tập 262 Rain, Park Jin Young
Tập 261 Weki Meki
Tập 260 Ji Chang Wook, Kim Min Seok, Ryu Kyung Soo
Tập 259 SUPER JUNIOR
Tập 258 Yuri (SNSD), Park So Dam, Chae Soo Bin
Tập 257 Yoo Jun Sang, Jo Byung Gyu, Sejeong (Gugudan)
Tập 256 Hong Sung-heon, Kim Kwang-hyun
Tập 255 Kim Seung Woo, Lee Tae Ran, Go Soo Hee
Tập 254 Hong Hyun-hee, Kang Jae-joon, Lee Eun-young, Jason
Tập 253 Lovelyz (Jisoo, Mijoo), GFriend (Eunha, Umji), April (Yoon Chae-kyung, Lee Na-eun), Cosmic Girls (Soobin, Dayoung), Momoland (JooE, Nancy), Weki Meki (Choi Yoo-jung, Kim Do-yeon), (G)I-DLE (Miyeon, Yuqi)
Tập 252 SEVENTEEN
Tập 251 BLACKPINK
Tập 250 Im Chang Jung, Shin Bong Sun, Jessi
Tập 249 Hwang Shin Hye, Jeon In Hwa
Tập 248 Oh Yoon Ah, Lee Cho Hee, Lee Sang Yi, Ki Do Hoon
Tập 247 Go Kyung Pyo, Seohyun (SNSD)
Tập 246 Kim Ha-neul, Yoon Sang-hyun, Lee Do-hyun
Tập 245 SuperM
Tập 244 Park Joon-hyung, Ham So-won, Kim Ji-hye, Chen Hua
Tập 243 Lee Joon, Jung Yong Hwa (CNBLUE), Lee Jin Hyuk (UP10TION), Jeong Se Woon
Tập 242 Uhm Jung Hwa, Park Sung Woong, Lee Sang Yoon, Lee Sun Bin
Tập 241 Kim Soo-mi, Tak Jae-hoon
Tập 240 Sung Si Kyung, BoA
Tập 239 Kim Yeon Koung
Tập 238 Sunmi, Zico (Block B), Monsta X (Shownu, Joohoney)
Tập 237 Kim Min Joon, Song Jong Ho, Son Ho Jun, Koo Ja Sung
Tập 236 Oh Man Seok, Kim Jun Ho, Park Young Jin
Tập 235 Lee Yoo Ri, Lee Bong Geun
Tập 234 Son Dam Bi, Jung Chan Sung, Lim Seul Ong (2AM)
Tập 233 Ahn Hyun Mo, Shin Ah Young, Kim Min Ah
Tập 232 Park Ha Na, Ahn Bo Hyun, Lee Hak Joo
Tập 231 Lim Young-woong, YoungTak, Lee Chan-won, Kim Ho-joong, Jung Dong-won, Jang Min-ho, Kim Hee-jae
Tập 230 Lim Young-woong, YoungTak, Lee Chan-won, Kim Ho-joong, Jung Dong-won, Jang Min-ho, Kim Hee-jae
Tập 229 Lim Young-woong, YoungTak, Lee Chan-won, Kim Ho-joong, Jung Dong-won, Jang Min-ho, Kim Hee-jae
Tập 228 Kim Tae Yeon, Na Ha Eun, Hong Jam Eon, Hong Hwa Cheol
Tập 227 Oh My Girl
Tập 226 Song Eun I, Lee Ji Hye, Narsha (Brown Eyed Girls), Yoyomi, Loona (Yves, Chuu, Heejin)
Tập 225 Song Ga In, Hong Ja
Tập 224 Wooyoung (2PM), Jo Kwon (2AM), Mino (Winner), P.O (Block B)
Tập 223 Kim Jun Hyun, Hong Hyun Hee, Ravi (VIXX), Seungkwan (Seventeen)
Tập 222 Kim Hee-won, Kwak Do-won, Kim Dae-myung
Tập 221 Song Ji Hyo, Kim Mu Yeol
Tập 220 Kim Sung-ryung, Park Shin-hye, Jeon Jong-seo
Tập 219 Hur Jae, Lee Hyung Taik, Kim Byung Hyun
Tập 218 Bae Jong Ok, Shin Hye Sun
Tập 217 Han Hye Yeon, Heo Ji-woong
Tập 216 Kangnam, Lee Yi Kyung, Kim Sung Kyu (Infinite)
Tập 215 Jin Seo Yeon, Sooyoung (SNSD)
Tập 214 Bae Jung Nam, Choi Yeo Jin
Tập 213 Ahn Jae Hong, Kang So Ra, Kim Sung Oh, Jeon Yeo Been
Tập 212 Kim Hye Yoon, SF9 (Rowoon,Chani), Bona (Cosmic Girls), Kim Kang Hoon
Tập 211 End of School Term Ceremony: 2019 Knowing Bros Awards Jang Sung Kyu, Shindong (Super Junior), Oh Na Ra
Tập 210 Lee Dong Gook, Lee Si An
Tập 209 Ji Suk Jin, Park Jung Ah
Tập 208 EXO (Suho, Baekhyun, Chen, Chanyeol, Kai, Sehun)
Tập 207 Park Jin Young, Twice (Nayeon, Dahyun)
Tập 206 AOA
Tập 205 Lee So Ra, DinDin
Tập 204 HyunA, Dawn
Tập 203 Kwon Sang Woo, Kim Hee Won, Kim Sung Kyun, Heo Sung Tae
Tập 202 Brown Eyed Girls
Tập 201 Celeb Five
Tập 200 Tập đặc biệt 200 Super Junior
Tập 199 Baek Ji Young, g.o.d (Son Ho Young, Kim Tae Woo)
Tập 198 Autumn Sports Festival Special Pak Se Ri, Lee Sang Hwa, Lee Man Ki, Park Mi Sun, Chae Yeon, Jang Young-ran, Shin Bong Sun, Lee Jin Ho, Lee Yi Kyung, Jin Ah Reum, Hyelin (EXID), Hyojung (Oh My Girl), NCT (Taeyong, Jaehyun), JooE (Momoland)
Tập 197 Pak Se Ri, Lee Sang Hwa
Tập 196 Jang Yoon Ju, Irene Kim, Joy (Red Velvet)
Tập 195 Park Ho San, Gong Seung Yeon, Kim Min Jae, Park Ji Hoon
Tập 194 Lee Yeon Bok, Kang Hyung Wook
Tập 193 Lee Yong Jin, Lee Jin Ho, Hwang Je Sung
Tập 192 SEVENTEEN
Tập 191 Lee Ji Hoon, Tei, Jeong Jun Ha
Tập 190 Yoona (SNSD), Jo Jung Suk
Tập 189 Yang Joon Hyuk, Lee Bong Ju, Jin Jong Oh
Tập 188 ITZY
Tập 187 Knowing Bros Field Trip
Tập 186 Jun Hyun Moo, Kang Ji Young
Tập 185 Jang Yun Jeong, Kim Hwan
Tập 184 Im Won Hee, Lee Elijah, Kim Dong Jun (ZE:A)
Tập 183 Akdong Musician, Jeon So Mi
Tập 182 Jang Hyun Sung, Lee Jun Hyeok, Nam Goong Min
Tập 181 Kyu Hyun (Super Junior), Jung Eun Ji (Apink)
Tập 180 Davichi, Jang Sung Kyu
Tập 179 Jung Young Joo, Go Joon, Ahn Chang Hwan
Tập 178 IZ*ONE
Tập 177 Kim Wan Sun, Bada (S.E.S.), Soyou, Kei (Lovelyz)
Tập 176 MAMAMOO
Tập 175 Choi Soo Jong, Uee
Tập 174 Norazo, UV
Tập 173 Lee Hee Jin (Baby V.O.X), Hyo Min (T-ara), Seung Hee (Oh My Girl), Se Jeong (Gugudan)
Tập 172 In Gyo Jin, So Yi Hyun
Tập 171 Defconn, Jeong Hyeong Don
Tập 170 Kim Bo Sung, Kim Soo Yong
Tập 169 Hong Kyung Min, Cha Tae Hyun, Samuel
Tập 168 Koyote
Tập 167 Lee Beom Soo, Rain
Tập 166 SKY CASTLE Kim Seo Hyung, Oh Na Ra
Tập 165 Don Spike, Sam Hammington, Tae Hang Ho, Park Mi Sun, Yoon Jung Soo, Hong Hyun Hee, Hong Yoon Hwa
Tập 164 Don Spike, Sam Hammington, Moon Hee Joon (H.O.T), Tae Hang Ho
Tập 163 Lee Yoo Ri
Tập 162 Hwang Kwang Hee (ZE:A), P.O (Block B)
Tập 161 Park Sung Woong, Ra Mi Ran, Jinyoung (B1A4)
Tập 160 Tập Đặc Biệt Cuối Năm NORAZO
Tập 159 EXO
Tập 158 Kim Bum Soo, Gummy
Tập 157 EXID
Tập 156 Wanna One
Tập 155 Yoon Kyun Sang, Kim Yoo Jung
Tập 154 Celeb Five Song Eun Yi, Shin Bong Sun, Ahn Young Mi, Kim Shin Young
Tập 153 Lee Sang Yeob, On Joo Wan, Lee Su Hyun (Akdong Musician), Kim Sae Ron
Tập 152 TWICE
Tập 151 Lee Joon Gi, IU
Tập 150 Lee Joon Gi, IU
Tập 149 Hong Jin Kyung, Nam Chang He, Kim In Seok, Yun Sung Ho
Tập 148 Park Joo Mi, Park Sung Kwang
Tập 147 Lee Man Ki, Sayuri Fujita, Hong Yoon Hwa, Park Mi-sun, Lee Soo Ji, Kyungri (Nine Muses), JooE (Momoland)
Tập 146 Lee Man Ki, Sayuri, Hong Yoon Hwa
Tập 145 Kim Song Ryeong, K Will
Tập 144 Yura (Girl's Day), Hyolyn, Mijoo (Lovelyz), Song Kyung Ah
Tập 143 Roo'ra (Kim Ji Hyun + Shin Jung Hwan + Chae Ri Na )
Tập 142 Ha Hyun Woo, Yoon Do Hyun
Tập 141 Park Joon Hyung (god), Bam Bam (GOT7), Lucas (NCT), Yuqi ((G)-IDLE)
Tập 140 Jeong Sang Hoon, Son Dam Bi
Tập 139 Red Velvet
Tập 138 Zico (Block B), Kim Dong Hyun
Tập 137 Im Soo Hyang, Cha Eun Woo (ASTRO)
Tập 136 Eunhyuk (Super Junior), Taemin (SHINee), Shownu (Monsta X), DJ Koo (Koo Jun Yeop)
Tập 135 Yoon Bo Ra (Former Sistar), Kwon Na Ra, JooE (Momoland), Yeonwoo (Momoland)
Tập 134 APINK
Tập 133 Ha Dong Hoon (HaHa), Noh Sa Yeon
Tập 132 Jang Do Yeon, Key (SHINee), Minho (SHINee)
Tập 131 Go Ara, Kim Myung Soo (INFINITE L)
Tập 130 Kim Shin Young, AOA (Kim Seolhyun, Jimin)
Tập 129 So Yoo Jin, Sam Okyere
Tập 128 Hwangbo, Hyoyeon (SNSD), Hwasa (Mamamoo), Dayoung (Cosmic Girls)
Tập 127 WINNER, Yoo Byung Jae
Tập 126 Song So Hee, MC Gree
Tập 125 Jo Bo Ah, Ji Sang Ryeol
Tập 124 Lee Seung Gi
Tập 123 Yoo Min Sang, Moon Se Yoon
Tập 122 WANNA ONE
Tập 121 Lee Seung Hoon, Kim Min Seok, Chung Jae Won
Tập 120 Song Ji Hyo, Lee El
Tập 119 Wheesung, Kang Han Na
Tập 118 Park Jin Young (JYP), GOT7, Shindong (Super Junipr)
Tập 117 Ahn Sohee, Boom
Tập 116 Park Se Young, Jung Hye Sung
Tập 115 MV Battles Special Part 2 Hong Jin Young, Yoo Se Yoon, Song Eun Yi, Shindong (Super Junior)
Tập 114 MV Battles Special Hong Jin Young, Yoo Se Yoon, Song Eun Yi, Shindong (Super Junior)
Tập 113 Seungri (BIGBANG), iKON
Tập 112 Lee Da Hee, Han Hyun Min
Tập 111 Lee Sang Yeob, BoA
Tập 110 Hong Seok Cheon, Jang Seo Hee
Tập 109 Uhm Jung Hwa
Tập 108 Tập đặc biệt cuối năm phần 2 OH MY GIRL
Tập 107 Tập đặc biệt cuối năm
Tập 106 Sechskies
Tập 105 Yoon Se Ah, Junho (2PM)
Tập 104 Jang Yun Joo, Sunmi
Tập 103 Jin Goo, Go Joon Hee
Tập 102 Sung Dong Il, Goo Hara, Baek Yoon Sik
Tập 101 Han Hye Jin, Lee Si Eon
Tập 100 Super Junior
Tập 99 Lee Ha Nui
Tập 98 Ha Yeon Soo, Yoon Jung Soo
Tập 97 TVXQ
Tập 96 Chuseok Special Part 2 Park Mi Sun, Jo Hye Ryun, Hong Jin Young, Han Sun Hwa, Lee Tae Im, Jang Do Yeon, Jang Sung Kyu
Tập 95 Chuseok Special Park Mi Sun, Jo Hye Ryun, Hong Jin Young, Han Sun Hwa, Lee Tae Im, Jang Do Yeon, Jang Sung Kyu
Tập 94 BTS
Tập 93 B1A4
Tập 92 Hyuna, Kim Jong Hyun (Nu'Est), Park Sung Kwang
Tập 91 Yoo Jun Sang, Jang Yun Jeong
Tập 90 Song Min Ho (Winner), Tae Yang (Big Bang)
Tập 89 SNSD (Girls Generation)
Tập 88 SNSD (Girls Generation)
Tập 87 BLACK PINK
Tập 86 Kim Jong Kook, Lee Jong Hyuk
Tập 85 EXO
Tập 84 Red Velvet
Tập 83 Jung Yong Hwa (CNBlue) & Zico (Block B)
Tập 82 Han Chae Young & Minzy (Unnies)
Tập 81 Apink, Jang Sung Kyu
Tập 80 John Park, Kim So Eun, Hwang Chi Yeol
Tập 79 Kim Ok Bin
Tập 78 Lee Soo Kyung, Lee Hong Gi (F.T. Island)
Tập 77 Oh Hyun Kyung, DinDin
Tập 76 TWICE
Tập 75 PSY, Momoland
Tập 74 BtoB
Tập 73 Ock Joo Hyun, Yoon Jong Shin
Tập 72 Park Sung Woong, Chae Jung An
Tập 71 Lời Hứa Rating 5%
Tập 70 Jung Joon Young & Lee Sun Bin
Tập 69 Lee Kyung Kyu
Tập 68 Girl's Day (Sojin, Yura, Minah, Hyeri)
Tập 67 Henry Lau, Han Eun Jung
Tập 66 Kim Hee Sun
Tập 65 Oh Ji Ho, Seo Ye Ji
Tập 64 Kang Ye Won, Han Chae Ah
Tập 63 Seohyun (SNSD) & Lee Joon
Tập 62 Leeteuk + Shindong (Super Junior)
Tập 61 Jo Woo Jong, Jung So Min
Tập 60 Tập Đặc Biệt Tết Nguyên Đán Park Mi Sun, Jo Hye Ryun, Solbi, Hong Jin Young, Oh Na Mi, Cao Lu (Fiestar), Yoon Chae Kyung (April)
Tập 59 Cosmic Girls
Tập 58 Rain & Hani (EXID)
Tập 57 AOA
Tập 56 Yoo In Young & Kim Hyun Soo
Tập 55 Mamamoo & Heo Kyung Hwan
Tập 54 Chun Jung Myung, Han Seung Yeon
Tập 53 I.O.I
Tập 52 Jin Se Yeon
Tập 51 Momo (Twice)
Tập 50 SHINee
Tập 49 Choo Sung Hoon & Yuri (SNSD)
Tập 48 Davichi & Kangta
Tập 47 Kyu-hyun (Super Junior), Hwang Woo Seul Hye
Tập 46 Infinite
Tập 45 Lee Si Young
Tập 44 Phòng Nghiên Cứu Nhóm Nhạc Nữ DIA
Tập 43 Gain & Ji Soo
Tập 42 Knowing Sister Phần 2 Park Mi Sun, Jo Hye Ryun, Sol Bi, Hong Jin Young, Park Na Rae, Heo Young Ji & Jo Jung Min
Tập 41 Knowing Sister Phần 1 Park Mi Sun, Jo Hye Ryun, Sol Bi, Hong Jin Young, Park Na Rae, Heo Young Ji & Jo Jung Min
Tập 40 Im Chang Jung, Solbin (Laboum)
Tập 39 Kim Jin Kyung, Sung Hoon
Tập 38 G-Friend
Tập 37 Im Soo Hyang, Lee Kyu Han
Tập 36 Kim Joon-ho & Baek Ji-young
Tập 35 Tak Jae Hoon, Lee Soo-min (C.I.V.A)
Tập 34 Lovelyz
Tập 33 Kim Shin-young, Jun Hyun-moo
Tập 32 Hwang Chi Yeul, SISTAR
Tập 31 Seo In-young, Jessi, Kim Jong-min
Tập 30 Jeon Hye Bin
Tập 29 Red Velvet Irene, SHINee Jong-hyun
Tập 28 Jeon So Min
Tập 27 TWICE
Tập 26 Joon Park & Lee Soo-min
Tập 25 Sunny (SNSD), & Andy Lee
Tập 24 Hang Chae-ah, & Nancy Lang
Tập 23 Produce 101 - I.O.I I.O.I
Tập 22 Jun Hyosung, Kyungri (9muses)
Tập 21 Red Velvet
Tập 20 Shin So Yul
Tập 19 Kang Ye-won
Tập 18 Eun Ji Won, Kang Kyun Sung
Tập 17 Sol Bi, Hong Jin-young, Hello Venus
Tập 16 Joo Young-hoon, Kim Su-ro, Cosmic Girls
Tập 15 Kim Heung Gook, Kim Kyung Sik
Tập 14 Oh Sang-jin, Lee Chun-soo
Tập 13
Tập 12
Tập 11 Lee Guk Joo, Kim Ji Min, Jang Sung Gyu, Lady Jane, Jo Young Gu
Tập 10 Park Mi Sun, Jo Hye Ryun, Lee Ji Hye, Shin Bong Sun, Park Seul Gi, Han Suk Joon, Ahn Na Kyung
Tập 9 Shin Dong Woo, Lee Soo Min, Henry Lau
Tập 8 Sol Bi, Hong Jin Ho, Lee Min Ji, Kim Jeong Jin, Kim Ye Rin, So Areum, Park Areum, Park Se Jin, Han Ho Jeong
Tập 7
Tập 6 Jang Hang Jun, Jung Hyung Jin
Tập 5 Jang Hang Jun, Jung Hyung Jin
Tập 4
Tập 3
Tập 2
Tập 1

BÌNH LUẬN, CHÉM GIÓ

MÔ TẢ, GIỚI THIỆU, TRAILER

Các diễn viên có câu hỏi được gửi từ người xem và cố gắng trả lời một cách tốt nhất khả năng của mình, thông qua đối thoại, thực tế. Họ phải trả lời thông qua phong cách riêng của họ bằng cachs sử dụng tất cả mọi thứ (cơ thể và não) để tìm giải pháp cho vấn đề của họ.

gioithieu